Školský parlament

Školský parlament, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Prostredníctvom školského parlamentu majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

Žiaci si prostredníctvom školského parlamentu trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť.

Predseda:

 • Dominika Vadovičová III.PRE, domivad2005@gmail.com,

Členovia:

 • Aneta Pagáčová IV.PRZ
 • Tereza Zimová IV.PRZ
 • Cyril Biras III.BC
 • Lucia Šedivá II.HA
 • Liliana Mrenová II.OZR

 

Školský parlament pracuje v zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

 

 • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • podieľa sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
 • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
 • volí zástupcu žiakov do rady školy,
 • spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
 • odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený
 • prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
 • podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

 

Školská koordinátorka: Ing. Ivica Košutová, ivicakosutova@gmail.com.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30