Školský parlament

Školský parlament, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Prostredníctvom školského parlamentu majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

Žiaci si prostredníctvom školského parlamentu trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť.

Predseda:

 • Dominika Vadovičová III.PRE, domivad2005@gmail.com,

Členovia:

 1. Michal Vozňák III.HA
 2. Michal Masár I. ER
 3. Alexandra Kudláčeková II.AD
 4. Aneta Pagáčová IV.PRZ
 5. Eliška Šimková I.P
 6. Henrieta Doričková III.HA
 7. Tereza Zimová IV.PRZ
 8. Lucia Šedivá II.HA
 9. Sára Kozíková I.OZ
 10. Cyril Biras III. BC
 11. Monika Tomaničková II.HA
 12. Dominika Vadovičová III.PRE
 13. Liliana Mrenová II.ER
 14. Katarína Bolechová III.HA
 15. Sára Čižmáriková II.P
 16. Anna Nikonenko I.ADS

 

Títo študenti prejavili záujem pracovať v Školskom parlamente. Splnili stanovené podmienky a dostali sa na kandidátsku listinu. Štatút ŠP stanovuje, že ak počet kandidátov je rovný či menší ako 17, dostávajú všetci kandidáti mandát na člena ŠP. Členmi ŠP sa teda stáva týchto 16 študentov, ktorá budú zastupovať záujmy všetkých študentov školy.

Poslanie Školského parlamentu:

 1. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušoval iné zákony platné v Slovenskej republike.
 2. Plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy.

Školský parlament pracuje v zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

 

 • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • podieľa sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
 • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
 • volí zástupcu žiakov do rady školy,
 • spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
 • odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený
 • prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
 • podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

 

Školská koordinátorka: Ing. Ivica Košutová, ivicakosutova@gmail.com.

Tvoj Školský parlament, koordinátorka ŠP, Rada školy

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
 
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30