Voľné pracovné pozície

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

Školský digitálny koordinátor

Termín nástupu: dohodou

Rozsah úväzku: 100%

Pracovné miesto vytvorené cez Národný projekt: Podpora pomáhajúcich profesií III - NIVAM

Požiadavky na uchádzača:
Znalosť práce s PC - pokročilý
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Náplň práce:
Práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora:
-digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
-poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
-poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
-vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
-zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
-pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
-poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
-administrácia online testovaní,
-zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.

Požadované doklady:
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- žiadosť o zamestnanie
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktná osoba
Ing. Beata Jalovičiarová
032/6509714
info@sosostn.sk


SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

Majster odbornej výchovy - čašník

Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24 Trenčín  

Dátum nástupu: dohodou

Rozsah úväzku: plný úväzok

Požadované vzdelanie:

-        v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-        min. úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v odbore kuchár,  DPŠ výhodou

Ďalšie požiadavky:

-        zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

-        bezúhonnosť

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce: pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov. Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri práci. Zabezpečovanie v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi PPV spájania vyučovacieho procesu s produktívnou prácou.

Platové podmienky: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Ponúkame:

 • Dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní.
 • Pracovné dni: pondelok – piatok
 • Poskytovanie príspevku na rekreáciu
 • Možnosť profesijného rozvoja

 

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 912 50 Trenčín alebo mailom na martina.belajova@sosostn.sk .

Kontaktná osoba: Martina Belajová, personalistka, tel.: 032/65 097 17


SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

 

Prevádzkový zamestnanec kuchyne

Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24 Trenčín  – GASTROCENTRUM – pracovisko praktického vyučovania, Hviezdoslavova 5, Trenčín

Dátum nástupu: december 2023

Rozsah úväzku: plný úväzok

Požiadavky:

-        vyučený v odbore kuchár výhodou

-        zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti

-        bezúhonnosť

-        pracovitosť

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce:

 • pomocné práce pri výrobe jedál
 • obsluha jednoúčelových kuchynských strojov
 • umývanie a čistenie kuchynského riadu
 • triedenie odpadu a odpratávanie

 

Platové podmienky:

Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme

Ponúkame:

 • Dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní.
 • Pracovné dni: pondelok – piatok
 • Poskytovanie príspevku na rekreáciu

 

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 912 50 Trenčín alebo mailom na martina.belajova@sosostn.sk .

Kontaktná osoba: Martina Belajová, personalistka, tel.: 032/65 097 17


SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

Upratovačka

Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24 Trenčín, GASTROCENTRUM – pracovisko praktického vyučovania, Hviezdoslavova 5, Trenčín

Dátum nástupu: dohodou

Rozsah úväzku: plný úväzok

Požadované vzdelanie:

- nie je stanovené

Ďalšie požiadavky:

- zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti

- bezúhonnosť

Požadované doklady: žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov

Ponúkame:

· Dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní.

· Pracovné dni: pondelok – piatok

· Poskytovanie príspevku na rekreáciu

Platové podmienky:

Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 912 50 Trenčín alebo mailom na martina.belajova@sosostn.sk .

Kontaktná osoba: Martina Belajová, personalistka, tel.: 032/65 097 17


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31