SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne má dlhoročnú tradíciu. Počas svojho fungovania pripravila a vyškolila mnohých pracovníkov gastronomických zariadení a služieb. Jej prioritou je kvalitné vzdelávanie v moderných učebniach vybavených didaktickou technikou a praktická príprava v reálnych podmienkach - v konkrétnych zariadeniach vhodných na získavanie odborných zručností v odbore, ktorý si študent zvolil. V súčasnosti škola spolupracuje s rôznymi partnermi, vďaka ktorým majú študenti možnosť získavať viac praktických skúseností, či už v slovenských alebo zahraničných hoteloch a obchodných prevádzkach.

Dňa 08. 12. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo francúzskej olympiády.
Naša škola sa aj tento rok prihlásila do každoročnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores, ktorá prebieha vo všetkých krajinách EÚ. Napriek tomu, že sme neboli vybratí, dostali sme možnosť usporiadať dňa 23.11.2023 paralelné miestne kolo súťaže Mladí prekladatelia.
Dňa 6.12.2023 sa žiaci našej školy z tried I.HA, II.HA a II.OZ (odbor - kozmetička) zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku od G.B .Shawa - Pygmalion.
Dobro, láska, radosť a porozumenie sa rozdávali prostredníctvom milého slova v mikulášskej pošte. Potešili nielen žiakov, ale aj pedagógov.
Dňa 1. decembra 2023 členovia Školského parlamentu pripínali červené stužky na podporu uvedomenia si významu Svetového dňa boja proti HIV/AIDS.
V dňoch 28. - 30. novembra 2023 sa cvičná firma La´vie zúčastnila 25. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v priestoroch Slovak Business Agency v Bratislave, ktorý bol zameraný na inovatívne a zodpovedné podnikanie.
V dňoch 30.11. - 1.12. 2023 sa naša škola zúčastnila Medzinárodnej študentskej konferencie v Solúne, v rodnom meste sv. Cyrila a Metoda. Konferencia sa konala pri príležitosti 1160. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31