ODBORY

Škola má vypracované školské vzdelávacie programy v učebných a študijných odboroch:

Kompletné školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu u zástupcu riaditeľa školy. 

Prvý ročník sa pre daný školský rok otvára podľa plánu výkonov rozhodnutím zriaďovateľa školy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Študijné odbory: ukončené maturitnou skúškou

5-ročný

 • 6323 K hotelová akadémia

4-ročné

 • 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • 6352 M obchod a podnikanie (od šk. roka 2024/2025 odbor 6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní)
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu
 • 6442 K obchodný pracovník / obchodná pracovníčka
 • 6446 K kozmetik - vizážista (od šk. roka 2024/2025 odbor 6463 K kozmetik - vizážista / kozmetička - vizážistka)

Učebné odbory: ukončené záverečnou skúškou

3-ročné

 • 2964 H cukrár / cukrárka
 • 6444 H čašník / servírka
 • 6445 H kuchár / kuchárka
 • 6456 H kaderník / kaderníčka
 • 6481 H skladový operátor
 • 6488 H pracovník v gastronómii / pracovníčka v gastronómii

 

Nadstavbové štúdium: ukončené maturitnou skúškou

v dennej forme štúdia je 2-ročné 

 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách 
 • 6421 L spoločné stravovanie 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30