Voľné pracovné pozície

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

Prevádzkový zamestnanec kuchyne

Miesto výkonu práce: GASTROCENTRUM – pracovisko praktického vyučovania, Hviezdoslavova 5, Trenčín

Dátum nástupu: ihneď/dohodou

Rozsah úväzku: plný úväzok

Požiadavky:

- zdravotnícky preukaz pracovníka v potravinárstve

- bezúhonnosť

- pracovitosť

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce:

· umývanie a čistenie kuchynského riadu

· triedenie odpadu a odpratávanie

· obsluha jednoúčelových kuchynských strojov

· iné pomocné práce

Platové podmienky:

Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (833,50 EUR brutto)

Ponúkame:

· Dovolenku predĺženú nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní.

· Ranná zmena (príležitostne poobedná)

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 912 50 Trenčín alebo mailom na martina.belajova@sosostn.sk .

Kontaktná osoba: Martina Lauková, personalistka, tel.: 032/65 097 17


SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

Majster odbornej výchovy - čašník

Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24 Trenčín  

Dátum nástupu: dohodou

Rozsah úväzku: plný úväzok

Požadované vzdelanie:

-        v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-        min. úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v odbore čašník, servírka,  DPŠ výhodou

Ďalšie požiadavky:

-        zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

-        bezúhonnosť

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce: pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov. Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri práci. Zabezpečovanie v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi PPV spájania vyučovacieho procesu s produktívnou prácou.

Platové podmienky: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Ponúkame:

  • Dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní.
  • Pracovné dni: pondelok – piatok
  • Poskytovanie príspevku na rekreáciu
  • Možnosť profesijného rozvoja

 

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 912 50 Trenčín alebo mailom na martina.belajova@sosostn.sk .

Kontaktná osoba: Martina Lauková, personalistka, tel.: 032/65 097 17


SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

Majster odbornej výchovy - kuchár

Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24 Trenčín GASTROCENTRUM, Hviezdoslavova 5, Trenčín

Dátum nástupu: september  2024

Rozsah úväzku: plný úväzok

Požadované vzdelanie:

-        v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-        úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v odbore kuchár/čašník, DPŠ výhodou

Ďalšie požiadavky:

-        zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

-        bezúhonnosť

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce: pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov. Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri práci. Zabezpečovanie v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi PPV spájania vyučovacieho procesu s produktívnou prácou.

Platové podmienky: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Ponúkame:

  • Dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní.
  • Pracovné dni: pondelok – piatok
  • Poskytovanie príspevku na rekreáciu
  • Možnosť profesijného rozvoja (pedagogický zamestnanec)

 

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 912 50 Trenčín alebo mailom na info@sosostn.sk

Kontaktná osoba: Martina Lauková, personalistka, tel.: 032/65 097 17


 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31