ODBORY

Škola má vypracované školské vzdelávacie programy v učebných a študijných odboroch:

Kompletné školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu u zástupcu riaditeľa školy. 

Prvý ročník sa pre daný školský rok otvára podľa plánu výkonov rozhodnutím zriaďovateľa školy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Študijné odbory: ukončené maturitnou skúškou

5-ročný

 • 6323 K hotelová akadémia

4-ročné

 • 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • 6352 M obchod a podnikanie
 • 6405 K pracovník marketingu
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu
 • 6442 K obchodný pracovník
 • 6446 K kozmetik

Učebné odbory: ukončené záverečnou skúškou

3-ročné

 • 2964 H cukrár
 • 6444 H čašník servírka
 • 6445 H kuchár
 • 6456 H kaderník
 • 6481 H skladový operátor

 

Nadstavbové štúdium: ukončené maturitnou skúškou

v dennej forme štúdia je 2-ročné 

 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách 
 • 6421 L spoločné stravovanie 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30