Výsledky prijímacieho konania

Informácie pre zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu

 

Samostatne sú zverejnené zoznamy uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov.

Zoznam obsahuje:

  • poradie uchádzačov s prideleným číselným kódom, ktorý je vygenerovaný a zobrazený na ROZHODNUTÍ o prijatí/neprijatí uchádzača na strednú školu (vľavo hore),
  • v zozname študijných odborov aj informáciu, či uchádzač vyhovel prijímacím skúškam úspešne alebo neúspešne.

 

1. Uchádzač prijatý na štúdium, ktorý chce študovať na našej škole

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie na našej škole, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí  návratkou prijatie na vzdelávanie najneskôr do 23.5.2022 prostredníctvom Edupage, e-mailom alebo poštou. V prípade že si zákonný zástupca nesplní túto povinnosť a nezašle včas a riadne podané potvrdenie o nastúpení na štúdium na našej škole, rozhodnutie o prijatí žiaka stráca platnosť.

2. Uchádzač prijatý na štúdium, ktorý nechce nastúpiť na našu školu

Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium na našu strednú školu, na ktorú bol uchádzač prijatý a nechce na našej škole študovať - prostredníctvom Edupage, e-mailom alebo poštou.

3. Uchádzač neprijatý na štúdium na našej škole v zvolenom odbore

Ak bol uchádzač neprijatý na vzdelávanie na našej škole v zvolenom odbore, proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

 

V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium obaja. Výnimku predstavuje situácia, keď prihlášku na štúdium na strednej škole podpisoval len jeden zákonný zástupca na základe písomného vyhlásenia.

 
<< < 1 2 > >>

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30