Výzva Zážitkové vzdelávanie

Aj v tomto školskom roku 2022/2023 využijeme pridelené finančné prostriedky TSK na podporu tematického zážitkového vzdelávania.

Na základe predložených žiadostí žiaci našej školy navštívia zaujímavé miesta formou exkurzie:

-        Odborná exkurzia Banská Štiavnica - UNESCO v srdci Slovenska, 

-        Odborná exkurzia Mohyla M. R. Štefánika na Bradle, Košariská, Devín

Exkurzie sú pre žiakov školy, ktorí majú záujem rozširovať a prehlbovať  si svoje vedomosti z oblasti histórie, literatúry a geografie Slovenska.


Tematické zážitkové vzdelávanie na Jilemáku

Realizácia

Tento školský rok sa naši žiaci mohli zúčastniť 2 odborných exkurzií v rámci projektu TSK Tematické zážitkové vzdelávanie. Na ich realizáciu, sme na základe dvoch vypracovaných projektov, dostali 1000 €. Žiaci si mohli zážitkovou formou skĺbiť vedomosti a poznatky na základe medzipredmetových vzťahov v nasledovných oblastiach:

a)     národopis,  dejepis, slovenský jazyk a literatúra

b)     cestopis, geografia, cestovný ruch

Zrealizovali sme:

1. Odbornú exkurziu do  Banskej Štiavnice/ UNESCO v srdci Slovenska

Dňa 28. 09. 2022

Pre žiakov IV.PRZ a žiakov III.PRE, ktorí vyhrali súťaž Najtrieda 2021/2022 so svojim študijným priemerom 1, 45

Absolvovali sme prehliadku historického centra, Nového Zámku, Starého zámku, a Banky lásky s odborným lektorským výkladom. Žiaci si uvedomili  dôležitosť poznania histórie svojej vlasti, veľký historický, hospodársky aj strategický význam Banskej Štiavnice a jej okolia. Žiaci si v geografických súvislostiach pozreli Štiavnicky stratovulkán, kalderu, najvyšší vrch je Sitno, viacero vzácnych a jedinečných minerálov Slovenska, ktoré sopka zo stredu zeme vyvrhla, energetický systém, ktorý spájal 60 tajchov (umelých vodných nádrží) a umožňoval vodu z nich dopraviť na miesto, kde poháňala vodné banské čerpadlá. Zažili Genius Loci miesta Banská Štiavnica.

2. Odbornú exkurziu na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle, Devín.

Dňa 07. 10. 2022

Pre žiakov II.ER a pre žiakov II.AD, ktorí vyhrali súťaž Najtrieda 2021/2022 so svojim učebným priemerom 2,00.

Žiaci sa zamysleli nad významom a podstatou pojmov vlasť, vlastenectvo, demokracia na mieste Mohyly M. R. Štefánika a oboznámili sa s jeho životopisom. Zažili atmosféru miesta večného odpočinku jedeného z najvýznamnejších Slovákov, spoluzakladateľa prvého samostatného Československého štátu, Bradlo symbol samostatnosti a slobody nášho národa. Žiaci spoznali a uvideli geografické súvislosti pre stavbu mohyly, vrch Bradlo v Myjavskej pahorkatine so svojou nadmorskou výškou 543 metrov, biely travertín zo Spišských Vlachov na výstavbu mohyly. Po ceste sme sa zastavili pri Pamätníku bitky Slovenského povstania proti maďarskému vojsku v roku 1848 v Poriadí.

Absolvovali sme prehliadku hradu Devín spolu s odborným lektorským výkladom. Žiaci si uvedomili  dôležitosť poznania histórie svojej vlasti, veľký historický aj strategický význam  hradu Devín ako súčasť hraničného obranného systému Limes romanus ( návrh pre zápis UNESCO), pripomenuli si historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval v roku Ľudovít Štúr v roku 1836, stret dvoch významných riek Európy, miesto pretínania sa dvoch obchodných ciest medzi západom a východom - kontinentálnej Podunajskej a Jantárovej vedúcou od Stredomoria k Baltu, miesto stretu dvoch európskych kultúr - východnej a západnej, miesto so zvyškami mora z obdobia treťohôr Sandberg. Žiaci zažili Genius Loci miesta Devín.

Obe exkurzie boli zrealizované zároveň aj s ideou podpory, propagácie a pripomenutia dňa

27. september, ako dňa Svetového dňa cestovného ruchu.

 

Ďakujeme 

Koordinátorka Školského parlamentu Ing. Ivica Košutová

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30