SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne má dlhoročnú tradíciu. Počas svojho fungovania pripravila a vyškolila mnohých pracovníkov gastronomických zariadení a služieb. Jej prioritou je kvalitné vzdelávanie v moderných učebniach vybavených didaktickou technikou a praktická príprava v reálnych podmienkach - v konkrétnych zariadeniach vhodných na získavanie odborných zručností v odbore, ktorý si študent zvolil. V súčasnosti škola spolupracuje s rôznymi partnermi, vďaka ktorým majú študenti možnosť získavať viac praktických skúseností, či už v slovenských alebo zahraničných hoteloch a obchodných prevádzkach.


Majster rétor – Master of Rhetoric 2022, krajská bilingválna súťaž Víťazi jednotlivých kategórií: Andrea Babíncová, Gymnázium Považská Bystrica; Izabela Mišáková, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín; Alica Adamaťová, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín; Samuel Daniš, Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Nové Mesto n/V.
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do piateho ročníka celoslovenskej výzvy. Okrem zozbierania balíčkov, vnímame túto akciu aj ako posilnenie hodnôt v spoločnosti a priestor pre rozvíjanie medzigeneračných vzťahov na Slovensku.
Čarovný advent vo Viedni s prehliadkou múzea Hofburgu, centra mesta a vianočnými trhmi Dňa 28. 11. 2022 sme sa žiaci III.HA , V.HB a V.HA triedy zúčastnili poznávacej exkurzie hlavného mesta Rakúska, Viedne. Program bol naozaj pestrý: začali sme prehliadkou Hofburgu, ...
Noví barmani na Jilemáku 26 žiakov našej školy stalo šťastnými držiteľmi certifikátu Školy barmana - Level 1. Pod vedením Martina Januru, zakladateľa Školy barmana, sa žiaci 5 dní cvičili v tejto krásnej a atraktívnej profesii. Osvojili si teoretické vedomosti, ale najmä praktické zručnosti v príprave miešaných nápojov.
od 24.11.2022 do 29.11.2022
Naša škola sa aj tento rok zapája do projektu Ako na to? Stačí pripraviť krabicu podľa prílohy alebo pokynov na stránke https://www.kolkolasky.sk/ (je tam vypísané aj čo do krabičky nepatrí) a odovzdať ju počas dvoch dní pred prvou hodinou: 24.11. 2022 na učebni T12 pani uč. Fronkovej a 29.11.2022 na učebni B01 pani uč. Masarykovej.
Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 2022 Víťazmi školského kola sú: kategória 2A - 1. miesto: Šimon Štern I.ER, 2. miesto: Andrej Mikula II.PE, 3. miesto: Dominika Drábová II.HA. Kategória 2B - 1. miesto: Aneta Pagáčová IV.PRZ, 2. miesto: Patrik Oláš IV. PRZ, 3. miesto: Nikola Mogišová V.HB
Etiketa - odborná exkurzia v malebnej francúzskej reštaurácii Chez Balzac Dňa 22.11.2022 sa študenti našej školy zúčastnili odbornej prednášky Etiketa v Bratislave v malebnej francúzskej reštaurácii Chez Balzac, ktorej majiteľom a zároveň prednášajúcim je výnimočný pán PhDr. Ľubomír JANČOK, PhD. Počas trojhodinovej prednášky zasvätil našich študentov do základov ...