Výchovný poradca

Mgr. Adriana Fencíková

Miesto: na A bloku nad zborovňou, 2. poschodie, oproti učebni A 27

Kontakt: 0901/ 918377 alebo 032/ 6509721

             adriana.fencikova@sosostn.sk

               adriana.fencik@gmail.com

Konzultačné hodiny v školskom roku 2023/24:

PO 7:00 - 14:00
UT 11:00 - 14:00 párny týždeň
7:00 - 14:00 nepárny týždeň
ST 10:00 - 14:00
ŠT 7:00 - 14:00
PI 7:00 - 14:00   

Odporúčam dohodnúť si termín vopred (najjednoduchšie je to cez edupage). 

Náplň práce výchovného poradcu:

 poskytuje poradenstvo triednym učiteľom v oblasti riešenia žiakov porušujúcich Školský poriadok a uskutočňuje pohovory s problémovými žiakmi, ich rodičmi, triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku

- spolupracuje s rodinou pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

- spolupracuje s učiteľmi pri aktivitách na podporu svetových dní

- podáva návrhy na úpravu Školského poriadku

- aktualizuje informácií na nástenkách školy

- vedie dokumentáciu výchovného poradcu vrátane záznamov z pohovorov s problémovými žiakmi

- spolupracuje s inými odbornými a pedagogickými zamestnancami školy pri vytváraní podpory žiakom smerujúcej k inklúzii

- zabezpečuje odborné prednášky, besedy, exkurzie a pod.

- zúčastňuje sa odborných seminárov, metodických stretnutí a školení pre výchovných poradcov 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30