Zdravotnícky pracovník

Mgr. Vladimíra Kasalová

Kontakt:

Prítomnosť školského zdravotného pracovníka je

PONDELOK - PIATOK v čase od 7:00-15:00.

V daný čas poskytujem pomoc ošetrovateľskú aj poradenskú.

miestnosť: T02

edupage: Vladimíra Kasalová

telefón: +421 901 918 382

Zdravotnícky pracovník v škole:

a) sleduje a posudzuje zdravotný stav žiakov,

b) meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,

c) orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,

d) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,

e) zabezpečuje intimitu žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

f) informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,

 g) informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťa,

h) vedie si zdravotný záznam,

ch) vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe,

i) vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné,

j) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia žiaka v škole,

k) vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy,

l) identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u žiaka,

m) riadi hygienu prostredia, zabezpečuje epidemiologické a hygienické opatrenia v škole,

n) vykonáva hygienický filter u žiakov,

o) spolupracuje pri záujmových a vzdelávacích aktivitách pre žiaka v oblasti prvej pomoci, v programoch podpory a výchovy k zdraviu,

p) spolupracuje s ďalšími zamestnancami školy

r) vedie štatistiku v triedach v súvislosti s ochorením Covid 19,

s) podľa potreby vykonáva testovanie žiakov a zamestnancov školy na ochorenie Covid 19.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31