Skrátené štúdium

Skrátené externé štúdium, 2-ročné

Informácie pre uchádzačov o skrátené štúdium

pre školský rok 2022/2023

otvárame učebné odbory – skrátené štúdium (externá forma, dvojročný vzdelávací program) 

  • 2964 H  cukrár                                                                                             
  • 6445 H  kuchár 

 -          prihlášku je možné stiahnuť z internetu:

            www.sosostn.sk v rubrike DOKUMENTY – TLAČIVÁ 

             PRIHLÁŠKA NA SKRÁTENÉ  ŠTÚDIUM,

 -          na prihláške vypísať všetky údaje,

 -          na štúdium môžu byť prijatí žiaci, ktorí úspešne ukončili štúdium v 3-ročnom

             učebnom odbore, v  4- ročnom, alebo 5-ročnom študijnom odbore, 

             žiaci si vpíšu známky z koncoročného vysvedčenia za posledné tri ročníky štúdia

             do prihlášky, 

 -          prihlášku, overené kópie vysvedčení za posledné tri ročníky štúdia  a overenú kópiu výučného listu alebo maturitného vysvedčenia zasielajte poštou alebo odovzdajte na sekretariáte školy  do 31. 6. 2022 v čase od 8.00 do 14.00 h.


Žiak musí spĺňať zdravotné požiadavky na uchádzača pre daný odbor určené Základnými pedagogickými  dokumentmi schválenými Ministerstvom školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky a školským vzdelávacím programom.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31