ŠTUDIJNÉ

Škola má školské vzdelávacie programy v nasledujúcich študijných odboroch:

Prvý ročník sa pre daný školský rok otvára podľa plánu výkonov rozhodnutím zriaďovateľa TSK.

Študijné odbory: ukončené maturitnou skúškou

5-ročný:

  • 6323 K hotelová akadémia

4-ročné:

  • 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • 6352 M obchod a podnikanie
  • 6355 M služby v cestovnom ruchu
  • 6405 K pracovník marketingu
  • 6442 K obchodný pracovník
  • 6446 K kozmetik

 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Absolvent je pripravený na činnosti stredných technických pracovníkov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo všetkých priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom aj v štátnom sektore. Získanú kvalifikáciu môže uplatniť v podnikových útvaroch BOZP, ...
6323 K hotelová akadémia Absolvent ovláda praktické zručnosti potrebné pre výkon činností v oblasti hotelierstva, spoločného stravovania a cestovného ruchu, vie organizovať prácu pri príprave jedál a nápojov, v obsluhe, riadiť hospodársku činnosť prevádzky, ovláda dva cudzie jazyky Absolvent získa maturitné vysvedčenie ...
6352 M obchod a podnikanie Absolvent získa vedomosti o podnikateľskej činnosti, ovláda techniku propagácie a reklamy, manažérske činnosti, vie vyhotoviť účtovné doklady, realizovať platobný styk a viesť obchodnú korešpondenciu, ovláda dva cudzie jazyky. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a nachádza uplatnenie v ...
6355 M služby v cestovnom ruchu Absolvent je pripravený vykonávať obchodno-podnikateľské funkcie v oblasti cestovného ruchu. Pozná sortiment služieb, cesty distribúcie, dokáže zostaviť ponuku produktov, aplikovať nástroje marketingu v cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach, kúpeľných a informačných centrách. Ovláda ...
6442 K obchodný pracovník Absolvent má vedomosti o nákupe a predaji výrobkov a služieb, ovláda zásady reklamačného poriadku, právne predpisy z obchodu, pozná práce spojené s objednávaním a prebierkou tovaru, jeho uskladnením a predajom. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list. Pracovné uplatnenie je v ...
6446 K kozmetik Absolvent má poznatky o zložení kozmetických prípravkov, ovláda technologické postupy pri ošetrovaní pleti, vie poskytnúť poradenské služby. Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, uplatnenie v kozmetických salónoch.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30