UČEBNÉ

Škola má školské vzdelávacie programy v nasledujúcich učebných odboroch:

Prvý ročník sa pre daný školský rok otvára podľa plánu výkonov rozhodnutím zriaďovateľa TSK.

Učebné odbory: ukončené záverečnou skúškou

doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

3-ročné

  • 2964 H cukrár
  • 6444 H čašník, servírka
  • 6445 H kuchár
  • 6456 H kaderník
  • 6481 H skladový operátor
 
2964 H cukrár Absolvent vie zrealizovať výrobu cukrárenských výrobkov: normovanie a prípravu surovín, výrobu výrobkov podľa technologických postupov a receptúr, konečné dohotovenie výrobkov. Práca v potravinárstve.
6444 H čašník, servírka Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v obsluhe. Vie podávať informácie o jedlách a nápojoch, vie dokončiť jedlo pred zrakom hosťa, pripraviť základné druhy miešaných nápojov, káv, ovláda základy prípravy pokrmov, komunikáciu s hosťom, vie pracovať s registračnou pokladňou.
6445 H kuchár Absolvent samostatne zvládne práce spojené s prípravou bežných a náročných jedál, vie ošetrovať a skladovať potraviny, zostaviť jedálny lístok, má poznatky o základoch stolovania, vie vykonávať výpočty pri kalkulácii jedál a nápojov, účtovať objednávky. Práca v reštauračných a hotelových ...
6456 H kaderník Absolvent ovláda práce spojené s tvorbou jednoduchého a náročného dámskeho a pánskeho účesu, techniky strihania, technologické postupy pri farbení, melírovaní a preparácie vlasov, poskytovanie poradenstva Pracovné uplatnenie vo vlasových štúdiách, v kaderníckych salónoch, v kaderníckych ...
6481 H skladový operátor Absolvent ovláda činnosti v skladových a obchodných prevádzkach, prácu s obalmi, systém ukladania tovaru, uskladnenie tovaru, spôsob nakládky a vykládky, uplatnenie vo veľkoskladoch a logistických centrách.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30